Seminár Felinoterapie sa uskutočnil 9.2.2019 s lektorkou Mgr.  Zdeňkou Štíhlovou.
Príprava 2-dňového kurzu u nás alebo v Čechách podľa záujmu.

Felinoterapia

Podporná alternatívna liečba mačkami

– felinoterapia patrí medzi jeden z odborov zooterapie. Využíva sa k liečbe somatiských a hlavne psychických porúch a záťaží ľudskej osobnosti formou kontaktu s mačkou. V západnej európe, Izraely, USA má 20 ročnú tradíciu a svoje stále miesto a preukázateľné výsledky na zlepšenie zdravotného a psychického stavu.

Aj v Čechách už pár rokov využívajú túto formu podpornej liečby v nemocniciach, domovoch pre seniorov a v detských domovoch , kde sa pacientom a deťom výrazne zlepšil zdravotný stav a psychická pohoda v prítomnosti mačiek – felinoterapeutiek.

Mačky pôsobia ako prírodný biorezonant, dokážu vyhľadať zdravotný problém, zlepšiť náladu, navodiť príjemné pocity ,odbúravajú stres a depresie , zlepšujú jemnú motoriku, motivujú k pohybu i slovu, pomáhajú nadväzovať ľudský aj medziľudský kontakt. Prítomnosť mačky znižuje krvný tlak a tepovú frekvenciu, čo priaznivo pôsobí na srdce. Mačka pomáha pri citovej absencii, napĺňa láskou, teplom, maznaním, prijíma a rešpektuje každého bez rozdielu. Mačka je tichá, vyrovnaná , čistotná, elegantná a vznešená. Má ideálnu veľkosť a pradie, čo je jej najväčšia doména a výnimočnosť v zvieracej ríši , pradenie spokojnej mačky pôsobí upokojujúco a antistresovo.

Som veľká milovníčka mačiek od mala, venujem sa im dlhé roky, poznám ich reč tela, správanie, temperament a ich citlivú jemnú nezištnú povahu, stretávam sa s rôznymi plemenami mačiek aj na výstavách aj pri opatrovaní mačacích miláčikov, každé plemeno a každá mačka má svoje špecifiká.

Nie každá mačka samozrejme môže byt felinoterapeutom, aj keď zväčša každá má predpoklady.

Na felinoterapiu musí mačka spĺňať viacero podmienok . Vhodná je mačka prítulná, kľudná, nebojácna, vyrovnaná, zdravá , vychovávaná od mala v milujúcom prostredí .Najlepšie kastrovaná , samozrejme geneticky testovaná , zavakcinovaná nadštandardne kvalitnými vakcínami a vakcináciou na besnotu s ostrihanými pazúrikmi, pod veterinárnym dozorom. Aktívne spolupracujem a konzultujem s lekármi a veterinármi.

Mám štyroch výborných felinoterapeutov britskú a domácu mačku ,ktorú sme zachránili ako mačiatko je neskutočne vďačná a oddaná – kocúra britského a veľmi kontaktného devon rexa s kratučkou nepĺznucou srsťou proti alergii. Samozrejme dodržujeme prísne hygienické opatrenia, desinfekciu rúk pred a počas pobytu s mačkami na obojstrannú ochranu.

Využívam felinoterapiu vo svojej rodine už roky, vyhľadávajú ma známi a priatelia hlavne pre kľud a pohodu v prítomnosti našich milujúcich chlpáčikov. Výrazne sa im zlepšili zdravotné a psychické problémy. Pomohla som známej dostať sa z ťažkej depresie pri riešení rodinnej krízy, ďalšej mladej dievčine ,ktorá mala problémy so závislosťou na alkohole – samozrejme ako doplnok k liečbe profesionálom. Aktívne spolupracujem a konzultujem individuálne problémy s lekármi a veterinármi , rešpektujúc súkromie a diskrétnosť.

Žijeme vo veľmi rýchlej uponáhľanej dobe a vyhľadalo ma a moje felinoterapeutky už zopár managerov a riaditeľov firiem na regeneráciu a upokojenie mysle. Na chvíľu vypnúť pri pradúcom klbku , zabudnúť na starosti a problémy , ktoré ťažia. V prítomnosti mačky terapeutky sa aj každý zmení na citlivú nežnú bytosť a odchádza oddýchnutý , šťastný a nabitý pozitívnou energiou a náladou. Nie každý môže mat doma svoju mačku, či už z ekonomických , rodinných alebo iných dôvodov a preto vyhľadávajú túto možnosť relaxu.

Felinoterapiou chceme prispievať k sociálnej a psychickej podpore detí a seniorov, riešeniu rodinných kríz ,zmierňovať traumy po úmrtí blízkej osoby ,kladne ovplyvňovať stresové reakcie, korigovať správanie u školopovinných deti a mládeže, podporovať optimistickú náladu u jednotlivcov aj kolektívu, zmierňovať zdravotne ťažkosti , skracovať dobu pobytu v nemocnici ,zlepšovať psychickú pohodu pri depresii, úzkosti, po mozgovej príhode, reumatizme, svalovej dystrofii detí.