Viac info na Facebooku.

Momentálne z dôvodu opatrení pre verejnosť zatvorené.

Akákoľvek materiálna a finančné pomoc vítaná.
Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni.
Hniezdo záchrany Pradúce klbko
SK6809000000005109857123