Korešpondenčná adresa:
Občianské združenie Zblíženie – AFFINITY
Hrdinov SNP 5, 036 01 Martin
IČO: 42391377

Tel.:

0948 545 588

0903808300

0915534854

E-mail: praduceklbko@gmail.com