Korešpondenčná adresa:
Občianské združenie Zblíženie – AFFINITY
Hrdinov SNP 5, 036 01 Martin
IČO: 42391377

Tel.: 0948 545 588

E-mail: praduceklbko@gmail.com

Prevádzka: Kaviareň CAFE CATS a Felinoterapia
Ul. Škultétyho č. 4, Martin
v priestoroch medzi Neografiou a Poliklinikou 1 (bývalé tlačiareňské priestory).